Stichting GROW

Kinderen meer kansen geven in Nederland.

Artikelen voor het tijdschrift van stichting GROW!

Stichting GROW! geeft een kickstart voor de toekomst van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze kinderen zijn vaak gevlucht naar Nederland – met familieleden of zelfs alleen. Zij hebben hierdoor veel moeite om een passende studie of baan voor zichzelf te vinden.

Ik heb de lerarenopleiding Nederlands afgerond en moest in een bepaalde periode een meisje begeleiden op een ISK-school: Internationale Schakelklas. Op deze school komen kinderen terecht die net naar Nederland zijn gekomen. Ze worden ondergedompeld in de Nederlandse taal en cultuur. Haar mocht ik begeleiden toen ik student was en dat vond ik zo bijzonder. Toen ik de vraag kreeg of ik teksten wilde schrijven voor stichting GROW! antwoordde ik daarom ook direct enthousiast.

Op basis van verschillende informatie heb ik diverse artikelen geschreven die in het tijdschrift van deze stichting komen. Ook heb ik interviews uitgewerkt en columns herschreven. Zo wordt het tijdschrift echt één geheel en kunnen de lezers ervan alle informatie goed tot zich nemen.

Bezoek de website van stichting GROW!.